Platba pobytného a stravného

Vážení rodiče, prosíme vás, aby si Ti, kteří posílají platby trvalým příkazem na účet mateřské školy ukončili k 30.4.2021. Na květen už platby nezasílejte! Děkujeme Vaše Slunečnice 🙂    

Informace k zápisu do Mš

Vážení rodiče, termín zápisu pro mateřské školy byl stanoven na období 2.5. – 16.5.2021. Během dubna ( cca kolem 15.4) budou zveřejněny konkrétní informace k zápisu u nás. K zápisu do mateřské školy potřebujete potvrzení o očkování, které je součástí […]

Asistentka pedagoga

Vážení rodiče, od 1.3.2021 budete nově potkávat hlavně v modré třídě nového zaměstnance a to paní Dianu Niedermertlovou. Je to plnohodnotně vystudovaný asistent pedagoga. Paní asistentka se bude hodně věnovat jednomu chlapci, který potřebuje její přítomnost. Vaše Slunečnice 🙂

Prázdninové týdny s Vikýřem

Vážení rodiče, na nástěnkách v Mš a zde se můžete dozvědět informace, kdy a jak se přihlásit na prázdninové týdny s Vikýřem. Info_prázdninové týdny s Vikýřem_2021 Prázdninové týdny s Vikýřem 2021

Informace pro rodiče – plán letních prázdnin 2021

Mateřská škola bude o letních prázdninách uzavřena od 12.7.2021 – 15.8.2021. Přihlášku na letní prázdniny do školky obdržíte ve školce během měsíce března.   Prosíme o odevzdání přihlášek nejpozději do 15.4.2021! Úplata za prázdniny bude vybírána pouze hotově ve stanovené dny […]

Prosba o papírové kapesníky

Vážení rodiče, moc Vás opět prosíme o to, abyste nám donesli jednorázové tahací papírové ručníky nebo kuchyňské papírové utěrky v roli. Vzhledem k dodržování maximální hygieny u dětí, používáme jednorázové ručníky. Bohužel máme velkou spotřebu, proto moc prosíme o spolupráci. […]