V rámci plnění úkolu v projektu Recyklohraní pořádáme ve školce sbírku oblečení. Pokud se nám povede nashromáždit velké množství, poputují vaše dary do Diakonie Broumov, kteří zajistí i svoz. Pokud vybereme menší množství, odnosíme je do sběrných kontejnerů.

Děkujeme za spolupráci a vaše dobré skutky.

Darované oblečení noste do třídy Kuřátek