Vážení rodiče,

dle doporučení MŠMT bude i letos zápis probíhat bez přítomnosti rodičů a dětí v MŠ.

Oficiální rozmezí zápisů je stanoveno v době od 2.5. – 16.5.2021.

Termín zápisu do naší mateřské školy: od 19.4. – 10.5.2021 sběr elektronických žádostí  ( rodiče, kterým se podařilo vyplnit formulář, když jsme měli na stránkách zkušební verzi, již vyplňovat znovu nemusí.)

                                                                            11. 5. – 12.5.2021 sběr listinných žádostí v budově školy ( emailem Vám následně po tomto termínu zašleme registrační číslo dítěte)

       !!! Pozor, rodiče, kteří budou v karanténě v době zápisu, kontaktujte nás prosím a individuálně se domluvíme na dalším postupu!!!

                                                                           13.5. – 24.5.2021 –  období vyhodnocování žádostí, zahájení správního řízení.

Dne 21.5. v době mezi 13.00 – 15.00 hodin bude umožněno zákonným zástupcům v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, seznámit se a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí.

                                                                           25.5.2021 – Zveřejnění výsledků zápisu:

                                                                                              na webových stránkách školy ( Zápis – seznam přijatých dětí),

                                                                                              na dveřích školky – Slunečná ulice – horní vdchod ( zásobování, jídelna)

                                                                                            – Zveřejnění dětí bude pod registračními čísly, které dostane každé dítě při zápisu ( emailem)

                                                                                            – Rozhodnutí o nepřijetí – bude zasláno zákonnému zástupci doporučeně poštou

Postup předzápisu a samotného zápisu:

Krok 1.: Vyplňte formulář předzápisu zde.

Krok 2.: Vyplňte dotazník o dítěti zde.

Krok 3.: Vytiskněte a vyplňte tyto dokumenty: Evidenční list, Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Krok 4.: Se žádostí o přijetí dítěte zajděte k dětskému lékaři a nechte potvrdit očkování.

Krok 5.: Rodný list dítěte – prostá kopie, dále prosím přidejte případně pokud máte doporučení nebo zprávu z  SPC nebo PPP, důležité dokumenty ohledně usnesení o péči o dítě v případě střídavé péče a jiné.

Krok 6.: Všechny vyplněné a podepsané (ideálně oběma rodiči) dokumenty doneste osobně do mateřské školy v termínu 11. 5. – 12. 5.

Ve Slunečné ulici před hlavním vchodem do modré třídy bude připravený sběrný box pro vaše žádosti – prosíme Vás, abyste žádost s ostatními dokumenty zalepili do obálky a obálku označili jménem a adresou.

Pokud nemáte možnost tisku je možnost si dokumenty vyzvednout přímo v mateřské škole a to v ulici Slunečná horní vchod – zvonek jídelna, kuchyň – dokumenty zde budou připraveny ve dnech 19.4.2021 – 29.4.2021 ( od 7.00 – 12.00 hodin).

Další možnosti podání žádosti: do datové schránky Mš, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou na adresu Mš, do schránky Mš.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2021-2022