Vážení rodiče,

termín zápisu pro mateřské školy byl stanoven na období 2.5. – 16.5.2021.

Během dubna ( cca kolem 15.4) budou zveřejněny konkrétní informace k zápisu u nás.

K zápisu do mateřské školy potřebujete potvrzení o očkování, které je součástí žádosti o předškolní vzdělávání:  odkaz ke stažení zde – Zadost o prijeti ditete k predskolnimu vzdelavani 2021

Pokud nebude doklad o očkování je nutný doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

S ohledem na vytíženost praktických lékařů je nutné, aby se zákonní zástupci nejprve telefonicky s lékařem spojili a domluvili se na vyzvednutí Potvrzení o pravidelném očkování dítěte.

Podmínka přijetí dítěte, které se podrobilo pravidelným očkováním, s výjimkou dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, stále platí. Nelze akceptovat potvrzení jiných lékařů než poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.