Vážení rodiče,

Informace k zápisu do Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p.o. pro školní rok 2022/2023

===========================================================================

Dny otevřených dveří: 7.4.2022, 9:00 –11:00 a 13:00-16:00 hodin, info o zápisu do MŠ (popř. další informace o mateřské škole)

===========================================================================

Veškeré informace k zápisu do MŠ jsou uvedeny zde: https://zapisdoms.mestojablonec.cz

Doporučujeme v rámci zápisu využít rezervační systém, který je nastaven po 15 minutách na každého zájemce. Zákonný zástupce se k zápisu dostaví i s dítětem.

Zápis – příjem přihlášek (osobní podání):

Sběr řádně vyplněných, vytištěných a podepsaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání spolu s povinnými přílohami bude probíhat v ředitelně školy/sborovně (vchod z ulice Mlýnská ve čtvrtek 12. 5. 2022 od 8:30 do 15:30 hodin   

Při zápisu je nutné předložit:

  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Potvrzení o řádném očkování dítěte (povinná příloha přihlášky)
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), popř. prokazatelně doložit pobyt na území obce.

V případě neosobního podání postupujte podle pokynů uvedených zde .

Vyhodnocení žádostí: proběhne nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Zveřejnění výsledků zápisu: seznam registračních čísel (číselný identifikátor z pravého horního rohu žádosti) přijatých dětí bude zveřejněn 25. 5. 2022 na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do MŠ ( ulice Mlýnská, ulice Slunečná).

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 778 706055 nebo e-mailem: slunecna.skolka@eznam.cz.

 

Těšíme se na Vás

 

Mgr. Michala Marešová

ředitelka školy

 

Další informace:

V době od 25.4. – 11.5.2022 si již budete moci generovat přihlášky. Nutné bude, abyste si přihlášku předpřipravili a vytiskli si hlavně potvrzení k lékaři, které je povinné k doložení přihlášky k předškolnímu vzdělávání. Pokud nebude přihláška úplná, je tu riziko přerušení správního řízení a riziko ztráty místa v mateřské škole.

Pro další informace klikněte na odkazy níže:

Zápis do MŠ 2022 plakát s QR kódem

Přijímání k předškolnímu vzdělávání a kritéria přijímání 2022

 

Zápis do ZŠ:

plakátek o zápisu do ZŠ pro MŠ 1.

plakátek o zápisu do ZŠ pro MŠ 2.