Vážení rodiče,

Informace k zápisu do Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p.o. pro školní rok 2024/2025

===========================================================================

Dny otevřených dveří: 10.4.2024 od 14.00 – 16.00 hodin.

===========================================================================

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2024/2025

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2024/2025 se týká dětí narozených do 31. 8. 2019.

Přihlášky k předškolnímu vzdělávání bude možné generovat v termínu od 22. dubna 2024. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se bude konat v úterý 14. května 2024. K tomuto datu bude probíhat v jednotlivých mateřských školách sběr vyplněných žádostí dle informací v této aplikaci a pokynů uvedených na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou ve stejné MŠ pokračovat i po 1. září 2024, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.

Statutární město Jablonec nad Nisou má pro své občany zřízeno 18 mateřských škol. Informace o všech těchto mateřských školách jsou k dispozici v brožuře „Mateřské školy statutárního města Jablonec nad Nisou“

 

V případě dotazů kontaktujte Ing. Michalu Školníkovou, tel.: 483 357 315, e-mail: skolnikova@mestojablonec.cz.