Seznam přijatých dětí – školní rok 2023-2024

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jablonec nad
Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace, od 1. 9. 2023
V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Mateřské školy Jablonec
nad Nisou, Slunečná 9, příspěvkové organizace, se sídlem Slunečná 336/9 zveřejňuje seznam uchazečů pod
přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace, od 1. 9. 2023.
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého
uchazeče:
registrační číslo výsledek řízení
1      7821730304 přijat(a)
2      7548396352 přijat(a)
3      4016670208 přijat(a)
4      3752998848 přijat(a)
5      2574477568 přijat(a)
6      2664922887 přijat(a)
7      8816424962 přijat(a)
8      7967896064 přijat(a)
9      5395065564 přijat(a)
10    9738248967 přijat(a)
11     1382064566 přijat(a)
12    3563078344 přijat(a)
13   4425767168 přijat(a)
14   3750017284 přijat(a)
15   5639855104 přijat(a)
Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 25. 5. 2023

Informační schůzka pro rodiče nových dětí ve školním roce 2023-2024 proběhne v prostorách Mš dne 22.6.2022 v 14.00 hodin.