Seznam přijatých dětí – školní rok 2024-2025

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jablonec nad
Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace, od 1. 9. 2024.
V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Mateřské školy Jablonec
nad Nisou, Slunečná 9, příspěvkové organizace, se sídlem Slunečná 336/9 zveřejňuje seznam uchazečů pod
přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace, od 1. 9. 2024.
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého
uchazeče:
registrační číslo výsledek řízení

…………………………………………………….

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 29. 5. 2024

Informační schůzka pro rodiče nových dětí ve školním roce 2024-2025 proběhne v prostorách Mš dne 12.6.2024 ve 14.00 hodin ve třídě žabiček.