Seznam přijatých dětí – školní rok 2022-2023

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jablonec nad
Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace, od 1. 9. 2022
V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Mateřské školy Jablonec
nad Nisou, Slunečná 9, příspěvkové organizace, se sídlem Slunečná 336/9 zveřejňuje seznam uchazečů pod
přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace, od 1. 9. 2022.
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého
uchazeče:
registrační číslo výsledek řízení
1     7062077952 přijat(a)
2    5652076544 přijat(a)
3    6446929408 přijat(a)
4    8324593024 přijat(a)
5    4333969408 přijat(a)
6    3292730887 přijat(a)
7    9212581888 přijat(a)
8    8210682246 přijat(a)
9    4647932544 přijat(a)
10    3212025856 přijat(a)
11    9989714432 přijat(a)
12   7978183689 přijat(a)
13   1320801283 přijat(a)
14   5078404352 přijat(a)
15   2312888328 přijat(a)
16   7729671424 přijat(a)
17   4333926912 přijat(a)
Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 25. 5. 2022

Informační schůzka pro rodiče nových dětí ve školním roce 2022-2023 proběhne v prostorách Mš dne 27.6.2022 v 14.30 hodin.

 

Seznam přijatých dětí v druhém kole dne 15.6.2022

Список прийнятих дітей станом на 01.09.2022 року.

Spysok pryjnjatych ditej stanom na 01.09.2022 roku.

 

26 Za 35/2022

26 Za 34/2022

26 Za 33/2022

26 Za 32/2022

26 Za 31/2022

26 Za 30/2022

26 Za 29/2022

26 Za 28/2022

Dne 23.6. od 8.00 – 11.00 si vyzvedněte rozhodnutí o přijetí a zároveň Vám budou předány veškeré vstupní informace.

23.06. з 8.00 до 11.00 забирайте рішення про прийом, при цьому вам буде передана вся вхідна інформація.

23.06. z 8.00 do 11.00 zabyrajte rišennja pro pryjom, pry c’omu vam bude peredana vsja vchidna informacija.