Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá
v následujícím základním denním režimu:

06.30 – 08:00

Příchod dětí do mateřské školy, ranní filtr, hry a činnosti podle výběru dítěte,
Individuální činnosti s dětmi.
Příchod dětí s povinnou předškolní docházkou ( ppv)

08.00 – 08:30

pohybové aktivity

08:30 – 09:00

osobní hygiena, dopolední svačina

08:30 – 08:45

osobní hygiena, svačina

08:45 – 09:30

činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání, řízené činnosti

09:00 – 09:30

činnosti a aktivity zaměřené na zájmovou činnost, práce s integrovanými
dětmi, řízené aktivity 

09:30 – 10:00

osobní hygiena, pobyt venku, při nepříznivém počasí náhradní činnost

11:45 – 12:15

oběd a osobní hygiena dětí

12:15 – 14:00

odpočinek a spánek dětí

13:00 – 14:00

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku – třída předškoláků ( příprava na školu)

14:00 – 14:30

odpolední svačina, osobní hygiena

14:30 – 16:30

volné činnosti, aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity při příznivém počasí pobyt na zahradě mateřské školy