Umístění:

 • škola leží na okraji sídliště, v blízkosti přehrady a lesa
 • u budovy je rozsáhlá zahrada se stromy a keři, průlezkami a pískovišti
 • zahradní vybavení odpovídá potřebám pohybového vyžití dětí
 • nové zahradní vybavení dodala firma Tomovy parky – financováno z norských fondů.
 • škola byla uvedena do provozu na jaře roku 1980
 • tvoří ji dvě budovy propojené chodbou
 • v horní budově je připravena třída „žlutá“
 • ředitelna a hospodářská část /kuchyň,kotelna,prádelna,sklady/, v dolní budově jsou dvě kapacitně větší třídy „modrá“ pro předškoláky , „zelená“ a šatny dětí 
   

Provoz mateřské školy: 6.30 – 16.30

Ředitelka školy: Mgr. Michala Marešová
Adresa školy: Slunečná 9, Jablonec nad Nisou PSČ 466 01
Číslo telefonu školy: 778 706 055

Kapacitu školy tvoří 70 dětí / dvě třídy smíšené, jedna pro předškoláky

 • ŽLUTÁ třída – nejmenší děti (3-4 let)
 • ZELENÁ třída – prostřední dětí (4-5)
 • MODRÁ třída – nejstarší děti – předškoláci (5-6)
   

O děti pečují paní učitelky:

 • Radka Svobodová, Andrea Semerádová – žlutá třída
 • Mgr. Michala Marešová, Šárka Hloušková – zelená třída
 • Bc. Jana Vocel Broučilová, Mgr. Martina Heinzová, Diana Niedermertlová – asistent pedagoga – modrá třída
   

O čistotu a pořádek se starají:

 • Štěpánka Kiraly – školnice
 • Daniela Hausová – uklízečka
   

Dobroty nám vaří:

 • Jozefína Kaltnerová, Šárka Ferencová
   

Vedoucí školní jídelny:

 • Alena Stloukalová