Umístění:

 • škola leží na okraji sídliště, v blízkosti přehrady a lesa
 • u budovy je rozsáhlá zahrada se stromy a keři, průlezkami a pískovišti
 • zahradní vybavení odpovídá potřebám pohybového vyžití dětí
 • nové zahradní vybavení dodala firma Tomovy parky – financováno z norských fondů.
 • škola byla uvedena do provozu na jaře roku 1980
 • tvoří ji dvě budovy propojené chodbou
 • v horní budově je připravena třída „Kuřátek“
 • ředitelna a hospodářská část (kuchyň,kotelna,prádelna,sklady), v dolní budově jsou dvě kapacitně větší třídy „Rybičky“, „Žabičky“ a šatny dětí 
   

Provoz mateřské školy: 6.30 – 16.30

Ředitelka školy: Mgr. Michala Marešová
Adresa školy: Slunečná 9, Jablonec nad Nisou PSČ 466 01
Číslo telefonu školy: 778 706 055

Kapacitu školy tvoří 70 dětí / dvě třídy smíšené, jedna pro předškoláky

 • ŽABIČKY   – nejmenší děti (3-4 let)
 • KUŘÁTKA – prostřední dětí (4-5)
 • RYBIČKY  – nejstarší děti – předškoláci (5-6)

Vedoucí učitelka:

 • Radka Svobodová

O děti pečují paní učitelky:

 • Radka Svobodová, Mgr. Michala Marešová, Kristina Kotyzová (asistent pedagoga) – RYBIČKY
 • Alice Šábrtová, Galina Harasimová, Ing. Leona Zákoucká (asistent pedagoga) – ŽABIČKY
 • Bc. Jana Vocel Broučilová, Klára Dokoupilová – KUŘÁTKA
   

O čistotu a pořádek se starají:

 • Štěpánka Kiraly – školnice
 • Lucie Ošinská – uklízečka
   

Dobroty nám vaří:

 • Jozefína Kaltnerová, Šárka Ferencová
   

Vedoucí školní jídelny:

 • Alena Stloukalová