Vážení rodiče,

dne 19.10.2022 v 10.45 hodin proběhne vyšetření očí.

Cena je 200 Kč za dítě. Prosíme Vás, aby jste hlásili vaše děti na nástěnkách před každou třídou a před vyšetřením uhradili uvedenou částku.

V přihlašovacím formuláři se požaduje email, na tento email Vám přijdou výsledky vyšetření.

 

Společnost Prima Vizus, o.p.s. je registrované nestátní zdravotnické zařízení, vyšetření přístrojem provádějí zdravotničtí pracovníci, naměřené výsledky vyhodnocují oční specialisté – optometrista a oční lékař. Každé dítě od nás obdrží potvrzení o vyšetření, děti s pozitivním nálezem dioptrické vady obdrží rovněž doporučení k návštěvě očního lékaře.

Vyšetření ve Vaší mateřské škole je prováděno se souhlasem Krajské hygienické stanice Vašeho kraje a odboru zdravotnictví Krajského úřadu.

V rámci protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 zaměstnanci zdravotnického zařízení Prima Vizus, o.p.s. dodržují všechna vládní opatření a postupují s cílem minimalizovat možnou infekci.

Naši zdravotničtí pracovníci vstupující do mateřské školy používají vždy ochranu úst a nosu v podobě roušky případně také ochranného štítu (certifikovaný evropskou normou ČSN EN 166, schválený Ministerstvem zdravotnictví ČR dle vyhlášky č. 38/2001 Sb.)

Před vstupem do mateřské školy používají dezinfekci rukou a v průběhu prováděného vyšetření používané předměty čistí dezinfekčním prostředkem.